1 Hosting đã hết hạn và đang chờ xóa dữ liệu khỏi máy chủ.

2 Hosting bị vượt quá tài nguyên được cấp.

3 Hosting vi phạm điều khoản sử dụng dịch vụ.

4 Hosting đang được khóa theo yêu cầu của chủ sở hữu.

Nếu quý khách cần thêm bất kỳ sự trợ giúp nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.